• Hotel Royal Astrid
  te Oostende

  * 45 Standaard kamers
  * 71 Superior kamers
  * 15 Superior familliekamers
  * 54 Executive kamers
  * Gratis zwembad & Jacuzzi
  * Parkeren mogelijk
  * Slechts 100m van de zeedijk
  * Tramhalte voor de deur
  * Uniek wellnesscenter van > 500m²
  * 13 vergaderzalen tot 400p
  * Auditorium tot 200p
  * Half- of vol pension mogelijk
  * 24/24 receptie

 • 54 nieuwe executive kamers op 2 nieuwe etages

  Voor wie wat meer luxe wil investeerde Hotel Royal Astrid in de bouw van 2 nieuwe etages met executive kamers. Naast een modernere inrichting bieden deze ook een ruime inloop regendouche. Tevens bieden wij met deze uitbreiding 6 nieuwe aangepaste kamers voor andersvaliden.

 • Sinds 2014 - 54 nieuwe superior kamers

  In 2014 hebben wij 54 van onze standaardkamers omgebouwd tot nieuwe superior kamers. Dit om jullie nog meer comfort te kunnen bieden!

  Indien u deze vernieuwde kamers wenst te reserveren kiest u vanaf nu voor onze superior kamers!

   

 • Standaardkamers

  Naast onze vernieuwde executive kamers beschikken wij nog steeds over 71 standaardkamers. Dit zijn onze nog niet gerenoveerde kamers die u aan een budgetvriendelijkere prijs kan reserveren. Hier bieden wij kamers van 1 tot 6 personen aan. Deze kamers beschikken allemaal nog over een vast tapijt en bad met douche. Deze kamers zijn eenvoudiger ingericht en zijn natuurlijk niet meer nieuw, toch zal u merken dat deze nog steeds goed onderhouden worden voor uw aangenaam verblijf aan zee.

 • Gautama: Wellness & Spa

  * Panorama sauna
  * Bio Sauna
  * Finse sauna
  * 3 Stoombaden
  * IR sauna-ligbanken
  * 3 jacuzzi's
  * Verwarmd voetenbad
  * Unieke zoutgrot
  * IJsgrot
  * Helende zitbank met mineralen
  * Warme douches en scrubzout
  * binnenzwembad
  * Lounge bij Malawi Aquarium

 • Meeting & Seminarie

  Het hotel Royal Astrid omvat 13 unieke zalen met een capaciteit van 10 tot 300 personen.

  Een plenaire zitting, gevolgd door diverse workshops en overnachting, vormt geen enkel probleem binnen hetzelfde gebouw.

 • Gratis zwembad en jacuzzi voor alle hotelgasten

  Overdekt zwembad met whirlpool zijn gratis toegankelijk voor al onze hotelgasten.

  Deze zijn gans het jaar door geopend van 09u00 tot 22u00.

  Het gebruik van badkleding is steeds verplicht in het zwembad!

Algemene Voorwaarden:

1)  Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle gasten en/of contractanten. 
Ze zijn ter inzage aan de receptie en worden vermeld op de rugzijde van de facturen zodat ze aan alle partijen genoegzaam bekend zijn.

2)  Alle facturen zijn kontant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maar in ieder geval 30 dagen na manifestatie. Bij wanbetaling kan de hotelhouder van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, 1% verwijlintresten per maand rekenen. Door de niet betaling op de vervaldag is bovendien van rechtswege en zonder enige aanmaning, boven de verwijlintresten, een schadevergoeding van 10% verschuldigd met een minimum van 50,00 €. Overeenkomstig artikel 20.6 van de hypotheekwet geniet de hotelhouder een voorrecht op de voorwerpen die de gast meebrengt.  Dit tot zekerheid voor de betaling van zijn prestaties en ter vergoeding van de eventueel geleden schade, veroorzaakt door de gast.  Dit voorrecht wordt uitgeoefend via het retentierecht op deze goederen.

3) Voorafgaandelijk de definitieve factuur ontvangt de hotelhouder, als bindende bevestiging, tussentijdse betalingen.  Bij de reservatie wordt 30% van het geschatte bedrag gestort. Voor feesten wordt daarenboven 1 maand vóór de aanvang een tweede voorschot van 60% gestort.  Indien het te verwachten verblijf niet langer is dan 3 nachten, behoudt de hotelhouder zich het recht voor om de integrale betaling op voorhand te eisen.

4)  Een raming van het aantal deelnemers dient ons te worden medegedeeld 30 dagen voor de manifestatie.  Het juiste aantal personen dient ons schriftelijk te worden medegedeeld ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de manifestatie.  Dit aantal zal als minimumgarantie worden aangerekend indien het werkelijk aantal gasten minder blijkt dan verwacht.  Met een marge van 5% kunt u ons tot 72 uur voor de manifestatie het eventueel gewijzigde aantal personen mededelen.

 

5)  In geval van annulatie komen de gestorte voorschotten ten goede aan de hotelhouder als vergoeding voor administratiekosten en gederfde winst.  Voor annulatie op minder dan 30 dagen voor de manifestatie wordt 50% van het globaal geschatte bedrag aangerekend.  Indien de annulatie op minder dan 72 uur voor de manifestatie geschiedt, zal de klant verplicht zijn om de volledige reservatiewaarde van de activiteit te vergoeden.

6)  Reservaties gemaakt door de klant, dienen door hem te worden bevestigd per brief of per fax.  Reservaties die gemaakt zijn door individuele personen en die door het hotel zijn bevestigd, maar waarbij het uur van aankomst niet nader is aangegeven, worden behouden tot 18u00 op de dag van aankomst.  Opties die door het hotel zijn gegeven en die door de klant niet binnen 1 week zijn bevestigd, komen volledig te vervallen.

7)  Klachten of betwistingen vanwege de gasten zijn niet meer ontvankelijk na hun vertrek.

8) De hotelhouder is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke voorwerpen die in de kamers worden gedeponeerd gedurende de periode van verblijf, behoudens in de wet bepaalde gevallen (artikelen 952 tot 1954 bis van het B.W.).  Waardevolle voorwerpen zoals geld, juwelen, enz. ... vallen buiten de verantwoordelijkheid van de hotelhouder, tenzij deze uitdrukkelijk werden toevertrouwd aan de receptie en het voorwerp uitmaken van een bewaargevingsovereenkomst.  De hotelhouder is in geen geval aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan :
       * de gast of de persoon die hem vergezelt,
         bij hem in dienst is of hem bezoekt
       * overmacht
       * diefstal
       * aard of gebrek aan de zaak zelf
De hotelhouder is niet aansprakelijk voor voertuigen en wat erin ligt.  Hij is evenmin aansprakelijk voor dieren en de schade door hen veroorzaakt.  Eventuele klachten van verlies of schade dienen onmiddellijk bij ontdekking schriftelijk aangegeven te worden.  Het bewijs van verlies of schade dient door de gast en/of contractant geleverd te worden.  Na het vertrek van de gast heeft de hotelhouder geen enkele aansprakelijkheid meer. In geval van gerechtelijk geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende bevoegd.

Via email versturen wij op regelmatige basis last minute promoties en/of uitzonderlijke arrangementen. Wenst u deze ook te ontvangen, schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop.

Hotel:

Seminarie

Wellness